Dallendyshja e detit ne PKDK, rritje 30 % e çifteve folezues krahasuar me 2018

Specialiste te AdZM Fier me ndihmën e vullnetarëve të “Shpendëve të Shqipërisë” ka monitoruar gjatë këtij sezoni popullatën folezuese të dallëndyshes së detit (Glareola Pratincola) në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta. Krahas monitorimit të kolonisë ekzistuese, u vrojtuan edhe disa hapësira të tjera të përshtatshme për folezimin e këtij lloji ne lagunen e Karavastase. Nga ekspedita e […]