Struktura

Aktualisht shoqata Horizont EU ka strukturen e tij organizative ku me unanimitet të votave, në mandatin e parë është zgjedhur si kryetar z. Shkelqim BYLYKBASHI i cili e ushtron veprimtarinë e tij në bazë të statutit të Shoqates. Po keshtu shoqata Horizont EU ka ne stafin e saj specialiste te mirefillte per sektorin e bujqesise dhe mjedisit, kultures dhe artit si dhe specialiste per ceshtjet adminsitrative dhe financiare si dhe vullnetare te cilet angazhohen gjate zbatimit te projekteve ne sherbim te komunitetit.