Junior Rangers, e ardhmja e menaxhimit dhe e ruajtjes se natyres

Per te gjithe ata qe pak i njohin, Rangers-at (Inspektoret e Parkut), jane nje figure kyçe ne ruajtjen dhe mbrojtjen e parqeve. Ata sigurojne qe vizitoret te njohin, zbatojne dhe respektojne rregullat e frekuentimit, kujdesen per mbrojtjen e flores dhe faunes, per parandalimi i zjarrit, ruajtjen e hapesirave publike, infrastruktures, veprave te artit dhe mobilimit […]