Romet dhe integrimi i tyre social ne institucionet e mbyllura