Rreth Nesh

Spot Ndergjegjesor per Kujdesin ndaj Mjedisit

Shoqata Horizont EU eshte themeluar me date 07 qershor 2010 (me pare eshte quajtur Horizont 2000), me vendim nr 2873 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Qellimi i kesaj organizate eshte:

  1. Angazhimin e sa me shume te rinjve dhe intelektualeve shqiptare që kontribuojne dhe mbeshtesin nismat me karakter kulturor, agroturistik dhe mjedisor te cilet jetojne, punojne apo studiojne ne Shqiperi dhe jashte vendit, ne jeten ekonomike, shoqerore dhe mjedisore te vendit te tyre, Shqiperise.
  1. Organizimin dhe publikimin e aktiviteteve me karakter:
    1.  —  kulturor
    2.  —   agroturistik
    3.  —  mjedisor nepermjet  veprimtarise te shoqates “Horizont EU” dhe ne bashkepunim me partnere te ketyre fushave ne Shqiperi si dhe ne vende anetare te BE e me gjere, nepermjet kontakteve dhe bashkepunimit te ndersjellte ne forma dhe menyra te ndryshme.
  1. Krijimin e  kontakteve   dhe  bashkepunim   te  rregullt midis grupeve    të ndryshme me interesa te njejta ne Shqiperi dhe jashte.