Mbledhja e Keshillit te Basenit Fier

Agjensise se Menaxhimit te Burimeve Ujore zhvilloi mbledhjen e rashes te Keshillit te Basenit Fier.

Krahas drejtueseve te institucioneve anetare te ketij keshilli pjesemarres ishte dhe organizata Horizont EU.
Me statusin e degjuesit Horizont EU ne mbledhjen e radhes konstatoi nje burokraci dhe mungese serioziteti ne disa institucione si dhe shtrirjen e gjere qe ka baseni ne raport me infrastrukturen dhe financimin e pjesemarrjes nga te gjitha burimet ujore dhe njesite administrative qe perfshin ky basen.

Menaxhimi i Burimeve Ujore (AMBU) ne perpjekje per te perafruar legjislacionin aktual me ate te BE. Pra ka nje ngut per te perafruar legjislacionin, ligje te mira dhe mbetet deri ketu pasi calon shume pjesa e zbatimit te tij ne praktike. Probleme pa fund qe zgjidhen nese ka seriozitet, deshire dhe bashkepunim institucional!