Marreveshje

Shoqata Horizont EU ka marreveshje bashkepunimi me Klubin Shqiptar te Medias per bashkepunim reciprok ne fushat respektive.

Po keshtu shoqata Horizont EU ka partneritet me Komunen Grabian, Ballagat, Bashkine Lushnje, Radio Lushnja si dhe televizonet lokale te qytetit te Lushnjes.