Kontakt

HORIZONT EU

Lagja Xh. Nepravishta

Rruga nacionale Berat-Lushnje

Ish-Fabrika e Letres, Lushnje, Albania

NIPT: L 04229591 S

Tel: +355 35 224409 | Cel: + 355 69 20 68229

[contact_bank form_id=1]