Historiku i Horizont EU

Shoqata “Horizont EU” eshte nje shoqate me karakter Kulturor, Agroturistik dhe Mjedisor dhe eshte pasardhese e shoqates “Horizont 2000”

Horizont 2000 e me pas Horizont EU ka nje histori te hershme kryesisht ne fushen e kultures dhe tradites. Fillimet e kesaj shoqate jane ne vitin 1998 dhe me pas ne vitin 1999 ka dhene nje kontribut shume te rendesishem gjate luftes ne Kosove dhe  krijimin e kushteve lehtesuese te vellezerve Kosovare te ardhur ne Shqiperi per shkak te genocidit serb.

Ne vitin 2005  shoqata “Horizont 2000” mbyll aktivitetin e saj per shkak te largimit te disa prej drejtuesve anetare te bordit.

Rihapet ne qershor te vitit 2010 me nje ndryshim ne emertim duke marre emertimin “Horizont EU” duke iu bashkuar aspirates se popullit shqiptar per tu bere pjese e denje e Europes se Bashkuar.